Hủy

Thành Long Electronic Tin tức

Samsung thách thức nhà cung ứng Việt

Samsung thách thức nhà cung ứng Việt

Một năm trước, số doanh nghiệp Việt làm nhà cung ứng cho Samsung chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Giờ đây, con số này đã tăng lên 41.

Người Tiên Phong