Hủy

Thanh Oai Tin tức

Thanh Oai sẽ thành đại đô thị

Thanh Oai sẽ thành đại đô thị

Theo Quy hoạch xây dựng huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000, tổng diện tích đất trong phạm vi quy hoạch khoảng hơn 12.385ha.