Hủy

Thành phố lớn Tin tức

  • 22/04/2014 - 09:57

    Thành phố nào đắt đỏ nhất Việt Nam?

    Ngôi vị "đắt đỏ nhất Việt Nam" không phải là Hà Nội như suy nghĩ từ trước đến nay của nhiều người, thành phố đắt nhất nước thuộc về Huế.