Hủy

Thanh toán tự động Tin tức

  • 25/10/2018 - 08:30

    Vietnam Blockchain Powerhouse

    Đầu tư bất động sản và các giao thức thanh toán trực tuyến sẽ tiếp tục bùng nổ trong thời gian tới.
  • 23/12/2014 - 10:18

    MoMo và giấc mơ thanh toán di động

    Ngân hàng Nhà nước đã cho phép MoMo phối hợp với ngân hàng để triển khai dịch vụ chuyển tiền và thanh toán tại các quầy giao dịch.
XOR, XOR Việt Nam