Hủy

Thanh toán tự động Tin tức

  • 23/12/2014 - 10:18

    MoMo và giấc mơ thanh toán di động

    Ngân hàng Nhà nước đã cho phép MoMo phối hợp với ngân hàng để triển khai dịch vụ chuyển tiền và thanh toán tại các quầy giao dịch.