Hủy

Thay đổi nhân sự Tin tức

 • 11/12/2014 - 15:10

  OCH có thành viên HĐQT mới

  Theo đó, từ ngày 9/12/2014, ông Nguyễn Quang Vinh sẽ thay thế ông Phó Thiên Sơn giữ vai trò Thành viên HĐQT OCH.
 • 24/12/2012 - 11:07

  BTH thay đổi Tổng giám đốc

  Ông Nguyễn Ngọc Minh được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc thay ông Trần Long Trí kể từ ngày 1/1/2013.
 • 27/11/2012 - 07:38

  Nhân sự ngân hàng biến động mạnh

  Một loạt thay đổi nhân sự không chỉ ở vị trí cao cấp mà còn ở cấp trung và thấp tại các ngân hàng đã diễn ra trong những tháng gần đây.