Hủy

Thay đổi nhân sự Tin tức

Dẫn dắt thay đổi

Dẫn dắt thay đổi

Doanh nghiệp học cách thay đổi để thích ứng với biến chuyển nhanh chóng của công nghệ, thị trường, con người...

  • 09/08/2015 - 08:05

    JVC bổ nhiệm tân Chủ tịch HĐQT

    JVC thay đổi nhân sự cấp cao, theo đó ông Lê Văn Giáp chính thức trở thành Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc của công ty thiết bị y tế Việt Nhật.
  • 11/12/2014 - 15:10

    OCH có thành viên HĐQT mới

    Theo đó, từ ngày 9/12/2014, ông Nguyễn Quang Vinh sẽ thay thế ông Phó Thiên Sơn giữ vai trò Thành viên HĐQT OCH.