Hủy

Thay đổi nhân sự Tin tức

 • 09/08/2015 - 08:05

  JVC bổ nhiệm tân Chủ tịch HĐQT

  JVC thay đổi nhân sự cấp cao, theo đó ông Lê Văn Giáp chính thức trở thành Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc của công ty thiết bị y tế Việt Nhật.
 • 11/12/2014 - 15:10

  OCH có thành viên HĐQT mới

  Theo đó, từ ngày 9/12/2014, ông Nguyễn Quang Vinh sẽ thay thế ông Phó Thiên Sơn giữ vai trò Thành viên HĐQT OCH.
 • 24/12/2012 - 11:07

  BTH thay đổi Tổng giám đốc

  Ông Nguyễn Ngọc Minh được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc thay ông Trần Long Trí kể từ ngày 1/1/2013.
Người Tiên Phong