Hủy

The che Tin tức

Giá điện mắc kẹt

Giá điện mắc kẹt

Ngành điện tính chuyện đổi cách bán, nhưng cơ chế giá điện 2 thành phần có khả năng mắc kẹt với những vấn đề nội ngành.

  • 08/04/2024 - 14:46

    Apple chế tạo robot làm việc nhà

    Sau khi từ bỏ phát triển ô tô điện, các kỹ sư của Apple chuyển hướng nghiên cứu chế tạo các robot cá nhân làm việc nhà.
  • 25/01/2024 - 17:00

    Tái chế lịch cũ

    Tái chế lịch cũ đã giảm đi bớt phần nào rác thải ra môi trường.