Hủy

The che Tin tức

  • 19/08/2020 - 17:38

    Dùng gốc hydroxyl ức chế virus corona

    Hiệu quả ức chế của các gốc hydroxyl bọc trong nước (phân tử nước tích điện có kích thước nano) trên virus SARS-CoV-2 đã được xác nhận.