Hủy

The co Tin tức

Cổ phiếu BID vào sóng “muộn”

Cổ phiếu BID vào sóng “muộn”

Cổ phiếu BID gần như diễn biến xập xình trong cả năm 2021 đến mãi tháng 9/2021, cổ phiếu này mới “vào sóng” và bứt phá mạnh mẽ.