Hủy

The kho Tin tức

  • 13/03/2021 - 08:00

    Tìm vốn cho startup

    Khó khăn do dịch bệnh khiến dòng vốn cho startup ngày càng chọn lọc hơn.
  • 03/09/2020 - 08:00

    Startup trước kẻ phá bĩnh COVID-19

    Startup được coi là kẻ phá bĩnh các mô hình kinh doanh truyền thống. Nhưng họ cũng đang đứng trước kẻ phá bĩnh nguy hiểm khác là dịch bệnh.