Hủy

Thẻ tín dụng HSBC Tin tức

HSBC hợp tác cùng VietUnion

HSBC hợp tác cùng VietUnion

Kể từ nay, chủ thẻ tín dụng HSBC có thể dễ dàng và nhanh chóng thanh toán dư nợ thẻ tín dụng thông qua dịch vụ thanh toán Payoo của VietUnion.