Hủy

The valley Tin tức

  • 19/04/2018 - 08:00

    Eddie Thái: 20/500 Startups

    "Tôi muốn làm việc có sức ảnh hưởng đến cộng đồng”, Eddie Thái bắt đầu câu chuyện với lý do tại sao anh chuyển về Việt Nam từ năm 27 tuổi.