Hủy

Thep can Tin tức

  • 05/06/2023 - 14:00

    Hòa Phát đã qua cơn bĩ cực?

    Dù còn nhiều thách thức nhưng Hòa Phát đang có nhiều tín hiệu tích cực sau những khó khăn kéo dài của ngành thép.
  • 08/05/2023 - 13:00

    Thép khó net zero

    Bài toán khó của một trong những ngành phát thải carbon nhiều nhất.