Hủy

Thị trường đồ uống Tin tức

Năm của ngành hàng FMCG

Năm của ngành hàng FMCG

Cùng với sự phục hồi của đà tăng trưởng kinh tế, sức cầu cho các sản phẩm tiêu dùng nhanh (FMCG) tăng mạnh.

  • 06/01/2014 - 16:55

    Văn hóa café ở ba nước châu Á: Việt Nam, Trung Quốc và Thái Lan

    Văn hóa cà phê không đơn giản là một thứ tự phát triển, mà có thể bị thúc đẩy bởi yếu tố ngoại. Những cửa hàng cà phê chuỗi như Starbuck đại diện cho những bước phát triển nhất định trong nền văn hóa uống của một dân tộc, một quốc gia.
Người Tiên Phong