Hủy

Thi truong kinh doanh Tin tức

Giá vàng giảm mạnh

Giá vàng giảm mạnh

Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng vọt và tâm lý rủi ro của nhà đầu tư cải thiện khiến giá vàng hôm nay có xu hướng giảm mạnh.

  • 01/02/2022 - 07:30

    Tình người trong tình thế

    Chúng ta đã san sẻ trước hết là vì tình thế nhưng sau đó sự chia sẻ trở thành một đòi hỏi để cùng tồn tại, cùng phát triển.
  • 30/01/2022 - 07:30

    Thích ứng cũ và mới

    Thích ứng với sự thay đổi liên tục và khó tiên liệu sẽ còn xảy ra không chỉ cho thế giới nói chung mà cho cả mỗi người.
Người Tiên Phong