Hủy

Thị trường nhạc số Tin tức

  • 23/10/2012 - 06:10

    Fed cân nhắc tăng quy mô QE3

    Trong cuộc họp tuần này, Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cân nhắc thảo luận mở rộng quy mô gói nới lỏng định lượng thứ 3 (QE3).