Hủy

Thị trường săm lốp Tin tức

Giá cao su xuất khẩu giảm sâu

Giá cao su xuất khẩu giảm sâu

Do tác động từ thị trường thế giới, giá cao su XK của Việt Nam tiếp tục giảm, gây khó cho DN cao su nhưng tạo cơ hội cho ngành săm lốp.