Hủy

Thị trường sắt thép Tin tức

Soi nợ ngàn tỉ của Hoa Sen

Soi nợ ngàn tỉ của Hoa Sen

Nguyên nhân nào khiến Hoa Sen Group (HSG) có doanh thu trên 26.360 tỉ đồng năm 2017 lại lâm nợ 18.000 tỉ đồng năm 2018?

Người Tiên Phong