Hủy

Thị trường trái phiếu Tin tức

Áp lực về trái phiếu vẫn đáng lo

Áp lực về trái phiếu vẫn đáng lo

Ước tính sẽ có khoảng 163.905 tỉ đồng trái phiếu đáo hạn, trong đó phần lớn là trái phiếu bất động sản với 69.627 tỉ đồng, tương đương 42,5%.

XOR, XOR Việt Nam