Hủy

Thị trường vàng thế giới Tin tức

Không còn an toàn khi 'găm' vàng

Không còn an toàn khi 'găm' vàng

Dường như vàng, không còn là tài sản an toàn cho các nhà đầu tư trong bối cảnh hiện nay. Tại thị trường trong nước, khi bất động sản, vàng, chứng khoán biến động, Ngân hàng Nhà nước khuyến khích nắm giữ tiền Việt.