Hủy

Thi truong viet Tin tức

Đường vào Việt Nam của Fina

Đường vào Việt Nam của Fina

Sau 1 năm thử sức thị trường Việt Nam, doanh số giải ngân cho vay bất động sản qua FINA là 1.700 tỉ đồng, tương đương với chi nhánh 1 ngân hàng.