Hủy

Thich y Tin tức

  • 10/01/2023 - 19:00

    Làm mới chuỗi cung ứng

    Những biến động lớn khiến chuỗi cung ứng toàn cầu buộc phải thay đổi để thích ứng và tồn tại.
  • 30/01/2022 - 07:30

    Thích ứng cũ và mới

    Thích ứng với sự thay đổi liên tục và khó tiên liệu sẽ còn xảy ra không chỉ cho thế giới nói chung mà cho cả mỗi người.