Hủy

Thiên sơn Tin tức

OCH có thành viên HĐQT mới

OCH có thành viên HĐQT mới

Theo đó, từ ngày 9/12/2014, ông Nguyễn Quang Vinh sẽ thay thế ông Phó Thiên Sơn giữ vai trò Thành viên HĐQT OCH.