Hủy

Thiếu nguyên liệu Tin tức

  • 23/09/2013 - 08:28

    Giá cá tra tăng mạnh

    Lượng cá nguyên liệu trong dân không còn nhiều khiến giá cá tăng mạnh trong những ngày đầu tháng 9.