Hủy

Thinh phat Tin tức

  • 30/10/2015 - 12:33

    Không đập bỏ Thuận Kiều Plaza

    "Cụ thể làm như thế nào thì chúng tôi đang lên phương án cải tạo lại trung tâm thương mại, nhưng chúng tôi khẳng định là không đập bỏ Thuận Kiều Plaza".