Hủy

Thịnh vượng Tin tức

  • 18/08/2017 - 09:33

    VPBank lên sàn: thỏa cơn khát vốn

    VPBank dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để huy động khoảng 6.000 tỉ đồng, nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho vài năm tới.
  • 10/06/2016 - 13:48

    Chính sách ưu đãi đặc biệt từ VPBS

    VPBS áp dụng chính sách ưu đãi đặc biệt cho tất cả các khách hàng đáp ứng các điều kiện của chương trình với lãi suất cho vay Margin chỉ từ 9,5%/năm.
Người Tiên Phong