Hủy

Thỏa mãn Tin tức

Hãy sống như một triệu phú thực sự

Hãy sống như một triệu phú thực sự

Đa số triệu phú ở Mỹ (70%) chưa bao giờ sở hữu một chiếc thuyền hay du thuyền, thậm chí là xuồng hơi. Rất hiếm có triệu phú nào mặc bộ comple 5.000 đô-la.