Hủy

Thỏa thuận xanh mới Tin tức

Nghệ thuật của Thỏa thuận Xanh

Nghệ thuật của Thỏa thuận Xanh

Ủy ban Châu Âu đã tiết lộ kế hoạch đầu tư công và tư trị giá 1.000 tỉ euro để tài trợ cho Thỏa thuận Xanh Châu Âu vào ngày 14.1.