Hủy

Thoái vốn doanh nghiệp nhà nước Tin tức

  • 21/11/2017 - 08:30

    SCIC được đà thoái vốn

    Sau thoái vốn thành công ngoài mong đợi ở Vinamilk (VNM), SCIC tiếp tục triển khai những lần thoái vốn kế tiếp.