Hủy

Thói quen CEO nổi tiếng Tin tức

Thói quen khó đỡ của CEO

Thói quen khó đỡ của CEO

Dù con đường sự nghiệp của họ có xuất phát điểm như thế nào, những nhà lãnh đạo đều sở hữu một đặc tính chung. Đó là tính độc nhất vô nhị.

Người Tiên Phong