Hủy

Thoi the Tin tức

  • 06/08/2020 - 15:02

    Camicissima – Tinh thần của thời trang Ý

    Khởi nguồn từ Giovanni Candido, một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết đã quyết tâm mở một nhà may nhỏ “Fenicia’ vào mùa hè những năm 1931 ở miền Nam nước Ý.