Hủy

Thời trang xanh Tin tức

Thời trang bền vững

Thời trang bền vững "made in Saigon"

Hồi sinh những tấm bạt che mưa nắng, nhóm bạn trẻ yêu môi trường và thời trang đã mang đến cái nhìn tươi mới và gần gũi cho thời trang bền vững.