Hủy

Thông tư 02 Tin tức

  • 28/05/2013 - 09:32

    Không để tiền chảy nhầm dòng

    Cần kiểm soát chặt dòng tiền để gói hỗ trợ tín dụng không chảy vào các công ty quen biết, sân sau, phục vụ lợi ích nhóm…