Hủy

Thông tư 07 Tin tức

Không để tiền chảy nhầm dòng

Không để tiền chảy nhầm dòng

Cần kiểm soát chặt dòng tiền để gói hỗ trợ tín dụng không chảy vào các công ty quen biết, sân sau, phục vụ lợi ích nhóm…