Hủy

Thông tư 14 Tin tức

Sắp thanh tra diện rộng di động trả trước

Sắp thanh tra diện rộng di động trả trước

Trong tháng tư này, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiến hành Hội nghị tập huấn công tác thanh tra thuê bao trả trước. Ngay sau đó, sẽ triển khai thanh tra diện rộng toàn quốc.