Hủy

Thu 9 Tin tức

Lực đẩy từ phía Đông

Lực đẩy từ phía Đông

Thành phố phía Đông không chỉ là một siêu đô thị tầm cỡ quốc gia mà còn là một biểu tượng mới ở khu vực.

  • 08/09/2020 - 16:27

    Thu Duc City still a very distant dream

    The impetus to establish a city within Ho Chi Minh City is gathering momentum, and the Government has approved the creation of this city under the name of Thu Duc City.