Hủy

Thu hồi vốn Tin tức

  • 10/10/2014 - 12:15

    Vay mua nhà ở sẽ mở hơn

    NHNN đang xây dựng Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 11/2013/TT-NHNN (TT 11) Quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02.
  • 15/09/2014 - 15:07

    Chỉ số hàng hóa xuống thấp nhất 5 năm

    Chỉ số Hàng hóa Bloomberg theo dõi 22 mặt hàng giảm 0,4% xuống 120,8102 điểm, thấp nhất kể từ tháng 7/2009, trước khi đạt 120,8792 điểm lúc 13h13 tại Singapore.