Hủy

Thu loi Tin tức

  • 13/02/2023 - 19:00

    Lợi nhuận ròng của VN30 tăng 4,9%

    Số liệu từ Công ty Chứng khoán VNDirect, 16 doanh nghiệp trong nhóm VN30 có tăng trưởng lợi nhuận ròng dương trong năm 2022 so với cùng kỳ.
  • 21/09/2022 - 17:12

    PNJ lãi hơn 1.240 tỉ đồng sau 8 tháng

    8 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của Công ty Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (Mã CK: PNJ) đạt hơn 1.240 tỉ đồng dù phải đóng cửa 6 điểm bán.