Hủy

Thu nhập bình quân Tin tức

  • 28/08/2014 - 20:26

    Kinh doanh cà phê ở Triều Tiên

    Dù lượng tiêu thụ đã tăng đáng kể từ năm 2000, kinh doanh cà phê tại Triều Tiên vẫn còn rất hạn chế do giá thành cao hơn nhiều thu nhập bình quân.