Hủy

Thu phí đổi tiền Tin tức

Loạn thu phí dịch vụ ngân hàng

Loạn thu phí dịch vụ ngân hàng

Tín dụng tăng trưởng chậm, ngay đầu năm nhiều ngân hàng đã thay đổi biểu phí nhiều loại dịch vụ khác nhau theo hướng tăng đầu phí lẫn mức thu.