Hủy

Thu phí Tin tức

  • 02/08/2022 - 09:28

    Zalo chính thức thu phí người dùng

    Từ ngày 01/08, Zalo bắt đầu tính gói thuê bao đối với người dùng với 3 mức, đồng thời cắt giảm một số tính năng của bản miễn phí.
XOR, XOR Việt Nam