Hủy

Thủ Thiêm Dragon Tin tức

Khu Đông: Thủ Thiêm Dragon chào hàng

Khu Đông: Thủ Thiêm Dragon chào hàng

Rio Land, đối tác phát triển kinh doanh của Công ty Đầu tư Thủ Thiêm (Tcity) ra mắt dự án Thủ Thiêm Dragon, quy mô gần 5.2000m2 ở quận 2.