Hủy

Thứ trưởng Vũ Thị Mai Tin tức

Ô tô chịu thêm thuế đường gần 30 triệu/năm

Ô tô chịu thêm thuế đường gần 30 triệu/năm

Ngoài việc nộp phí theo năm hoặc theo chu kỳ đăng kiểm tại các trạm đăng kiểm, ô tô lưu hành qua các trạm thu phí BOT vẫn phải nộp phí theo lượt với mức nộp cao nhất tới 28,8 triệu đồng/năm.

XOR, XOR Việt Nam