Hủy

Thuan y Tin tức

Nghệ thuật của Thỏa thuận Xanh

Nghệ thuật của Thỏa thuận Xanh

Ủy ban Châu Âu đã tiết lộ kế hoạch đầu tư công và tư trị giá 1.000 tỉ euro để tài trợ cho Thỏa thuận Xanh Châu Âu vào ngày 14.1.

  • 09/07/2020 - 10:35

    Vietnam considers to develop nuclear power after 2035

    Industry officials proposed a new electricity generation plan that allows the development of nuclear power after 2035, VnExpress cited information from Wednesday conference held by Ministry of Industry and Trade.