Hủy

Thúc ép Tin tức

  • 09/11/2012 - 08:54

    Lạm phát Trung Quốc bất ngờ giảm

    Sức ép lạm phát giảm tạo điều kiện cho Trung Quốc nới lỏng chính sách hơn nữa như tiếp tục hạ lãi suất nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.