Hủy

Thuế ô tô nhập khẩu Tin tức

  • 30/03/2015 - 14:25

    Tăng thuế xuất khẩu vàng trang sức

    Từ 7/5, thuế suất xuất khẩu các mặt hàng vàng trang sức, kỹ nghệ, các sản phẩm khác bằng vàng... có hàm lượng vàng 95% trở lên tăng từ 0% lên 2%.