Hủy

Thương mại châu Á Tin tức

  • 04/06/2013 - 09:04

    Đồng loạt hiến kế 'giải cứu' kinh tế

    Hạn chế ưu đãi với doanh nghiệp nhà nước, quyết liệt hơn trong giải quyết nợ xấu,… là những khuyến nghị được các đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp nước ngoài khuyến nghị với Chính phủ tại Diễn đàn Doanh nghiệp (DN) Việt Nam ngày 3/6