Hủy

Thương mại gạo Tin tức

  • 18/08/2015 - 09:16

    Tổng hợp tin thị trường gạo ngày 18/8

    Việt Nam đã xuất khẩu 3,343 triệu tấn gạo. Xuất khẩu gạo Thái Lan giảm ảnh hưởng đến thương mại gạo toàn cầu. Dự trữ gạo Ấn Độ tháng 7 giảm 24%