Hủy

Thường niên Tin tức

  • 24/02/2017 - 14:59

    Bình chọn báo cáo thường niên

    Đây là năm đầu tiên các doanh nghiệp không bắt buộc phải nộp BCTN bằng bản cứng, mà thay vào đó Hội đồng bình chọn sẽ chấm trên bản điện tử.
  • 27/04/2015 - 13:25

    Vì sao Masan không chia cổ tức?

    ĐHĐCĐ Masan năm 2015 đã thông qua nội dung tờ trình về việc sẽ không chia cổ tức năm 2014 và sẽ không trả thù lao cho HĐQT cũng như BKS.