Hủy

Thương vụ tỷ USD Tin tức

  • 14/04/2014 - 09:32

    Trung Quốc mua lại mỏ đồng 6 tỷ USD

    Vụ sáp nhập mỏ đồng lớn nhất Trung Quốc do liên doanh với chính phủ phụ trách, chứng tỏ nhu cầu hàng hóa nguyên liệu tiếp tục tăng của nước này.