Hủy

Thụt lùi Tin tức

  • 26/03/2012 - 11:50

    GDP quý 1/2012 tăng khoảng 4%

    Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhìn nhận, nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng, nhưng tốc độ tăng thấp hơn so với cùng kỳ nhiều năm, trừ quý 1/2009.
Người Tiên Phong