Hủy

Thụy điển Tin tức

  • 26/07/2018 - 08:55

    Dòng Mê Kông chết chóc

    Vụ vỡ đập tại Lào cho thấy những hậu quả khủng khiếp của việc bức tử dòng Mêkông bằng các dự án thủy điện.